ค้นหาสินค้า
กลับไปเลือกหมวด
CodeDescriptionPrice 
AM-35511859239-4 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 feet (Blue) ฿98.00
AM-35611859241-4 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 feet (Red) ฿98.00
AM-35711859243-4 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 feet (Yellow) ฿98.00
AM-35521859239-7 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 feet (Blue) ฿116.00
AM-35621859241-7 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 feet (Red) ฿116.00
AM-35721859243-7 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 feet (Yellow) ฿116.00
AM-35531859239-0 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 feet (Blue) ฿134.00
AM-3563CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 feet (Red) ฿134.00
AM-35731859243-0 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 feet (Yellow) ฿134.00
AM-35551859239-0 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 feet (Blue) ฿194.00
AM-35651859241-0 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 feet (Red) ฿194.00
AM-35751859243-0 CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 feet (Yellow) ฿194.00
AM-3661AMP 1859247-4 CAT 6 RJ45 - RJ 45 PATCH CORD, 4 feet, Blue ฿106.00
AM-36811859249-4 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 feet (Red) ฿106.00
AM-36911859251-4 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 feet (Yellow) ฿106.00
AM-36621859247-7 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 feet (Blue) ฿130.00
AM-36821859249-7 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 feet (Red) ฿130.00
AM-36921859251-7 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 feet (Yellow) ฿130.00
AM-36631-185947-0 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 feet (Blue) ฿152.00
AM-36831-185949-0 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 feet (Red) ฿152.00
AM-36931-185951-0 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 feet (Yellow) ฿152.00
AM-36652-185947-0 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 feet (Blue) ฿227.00
AM-36852-185949-0 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 feet (Red) ฿227.00
AM-36952-185951-0 CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 feet ฿227.00
AM-3661XG1933882-4 F/UTP CAT 6A,XG PATCH CORD 4 feet (Blue) ฿590.00
AM-3681XG1933884-4 F/UTP CAT 6A,XG PATCH CORD 4 feet (Red) ฿590.00
AM-3691XG1933886-4 F/UTP CAT 6A,XG PATCH CORD 4 feet (Yellow) ฿590.00
AM-3662XG1933882-7 F/UTP CAT 6A,XG PATCH CORD 7 feet (Blue) ฿753.00
AM-3682XG1933884-7 F/UTP CAT 6A,XG PATCH CORD 7 feet (Red) ฿753.00
AM-3692XG1933886-7 F/UTP CAT 6A,XG PATCH CORD 7 feet (Yellow) ฿753.00
12