ค้นหาสินค้า
กลับไปเลือกหมวด
CodeDescriptionPrice 
AM-3551CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 Feet (Blue) ฿98.00
AM-3561CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 Feet (Red) ฿98.00
AM-3571CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 Feet (Yellow) ฿98.00
AM-3552CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 Feet (Blue) ฿116.00
AM-3562CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 Feet (Red) ฿116.00
AM-3572CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 Feet (Yellow) ฿116.00
AM-3553CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 Feet (Blue) ฿135.00
AM-3563CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 Feet (Red) ฿135.00
AM-3573CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 Feet (Yellow) ฿135.00
AM-3555CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 Feet (Blue) ฿196.00
AM-3565CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 Feet (Red) ฿196.00
AM-3575CAT 5E RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 Feet (Yellow) ฿196.00
AM-3661CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 Feet (Blue) ฿106.00
AM-3681CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 Feet (Red) ฿106.00
AM-3691CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 4 Feet (Yellow) ฿106.00
AM-3662CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 Feet (Blue) ฿130.00
AM-3682CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 Feet (Red) ฿130.00
AM-3692CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 7 Feet (Yellow) ฿130.00
AM-3663CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 Feet (Blue) ฿153.00
AM-3683CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 Feet (Red) ฿153.00
AM-3693CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 10 Feet (Yellow) ฿153.00
AM-3665CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 Feet (Blue) ฿228.00
AM-3685CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 Feet (Red) ฿228.00
AM-3695CAT 6 RJ45-RJ45 PATCH CORD 20 Feet (Yellow) ฿228.00
AM-3661XGF/UTP CAT6A, XG PACH CORD 4 Feet (Blue) ฿531.00
AM-3681XGF/UTP CAT6A, XG PACH CORD 4 Feet (Red) ฿531.00
AM-3691XGF/UTP CAT6A, XG PACH CORD 4 Feet (Yellow) ฿531.00
AM-3662XGF/UTP CAT 6A, XG PACH CORD 7 Feet (Blue) ฿677.00
AM-3682XGF/UTP CAT 6A, XG PACH CORD 7 Feet (Red) ฿677.00
AM-3692XGF/UTP CAT 6A, XG PACH CORD 7 Feet (Yellow) ฿677.00
12