Product & Services
News and Event
Training & Seminar

The Group of INTERLINK


เกี่ยวกับ อินเตอร์ลิ้งค์
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

INTERLINK

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์ข่ายสายจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และ COMMSCOPE เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้ยี่ห้อสินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK

INTERLINK

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์ข่ายสายจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และ COMMSCOPE เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้ยี่ห้อสินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK
เกี่ยวกับ อินเตอร์ลิ้งค์
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเกี่ยวกับเรา
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

สินค้าและบริการ
สินค้าและบริการข่าวสารและกิจกรรม
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ บริจาคโลหิต Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” แก่สภากาชาดไทย|
เก็บภาพบรรยากาศงาน LINK Cabling Contest 2019 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7|
วันนี้ (19 กันยายน 2562) คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน 100,000 บาท |
เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)|
มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผลิตภัณฑ์ LINK จากปลัดกระทรวงแรงงาน|
INTERLINK และ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดโครงการ |
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬ เป็นปีที่ 2
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเปิดงาน การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ |
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว|
ณ INTERLINK R&D เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ส.ค. 2562)|
ระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ประกอบระบบ|
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ|
‘บริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’|
บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด|
ภายใต้คอนเซ็ป LINK IN LOVE |
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด LINK SWITCH ในงาน GRAND OPENING SWITCH PRODUCT|
การแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2562|
ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและอัพเดทความรู้นวัตกรรมชั้นนำด้าน Smart Security |
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรางวัลสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2560 |
พิธีลงนามสัญญาระหว่างบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับบริษัทซีเมนส์ จำกัด|
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์|
DATA CENTER SOLUTION กับ นวัตกรรมสุดล้ำของRACK|
แจ้งข่าวหุ้น ILNK|แจ้งข่าวหุ้น ILNK
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ|
เพื่อ update นวัตกรรมสายสัญญาณต่างๆ|
ประธานกกต. นำคณะนักศึกษา พตส.9 ศึกษาดูงานกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)|
วันคล้ายวันเกิด ดร.ชลิดา อนันตรัมพร และ ภาพบรรยากาศงานทำบุญประจำปี 2561|
ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ระดับ ASEAN ของผู้นำด้านสายสัญญาณ|
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบัญชาการอากาศ|
ตอกย้ำความเป็นผู้นำ จัดงานสัมมนา |
(TOP INNOVATION ORGANIZATION 2018)|
ถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารงาน|
กับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด|
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ รอบชิงชนะเลิศ|
อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จับมือเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ|
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสายไฟเบอร์ออฟติก มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ|
ทำไมต้อง CAT6A ? เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์ประจำปี
Wifi 3G 4G ปัญหาที่สาย
รีวิวสาย LINK CAT 5E ผู้นำสายสัญญาณมาตรฐาน อเมริกา
Hitech Spring : รีวิวสายสัญญาณ LINK
ข่าวสารและกิจกรรม
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”|...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”|
ภาพบรรยากาศงาน LINK Cabling Contest 2019 (ภาคกลาง)|...
ภาพบรรยากาศงาน LINK Cabling Contest 2019 (ภาคกลาง)|
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย|...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย|
INTERLINK ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม|...
INTERLINK ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม|
INTERLINK ร่วมบริจาคเงินมอบให้ “ศิริราชมูลนิธิ”|...
INTERLINK ร่วมบริจาคเงินมอบให้ “ศิริราชมูลนิธิ”|
คุณสมบัติ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 60 ปี|...
คุณสมบัติ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 60 ปี|
คุณสมบัติ อนันตรัมพร รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ|...
คุณสมบัติ อนันตรัมพร รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ|
เก็บภาพงานวิ่ง RUN for ZOO Mini-Half Marathon 2019|...
เก็บภาพงานวิ่ง RUN for ZOO Mini-Half Marathon 2019|
โครงการ |
โครงการ |
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬ ...
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬
ภาพบรรยากาศภายในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019|...
ภาพบรรยากาศภายในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019|
อินเตอร์ลิ้งค์ ลงนามปรับปรุงระบบโทรคมนาคมกองทัพไทย|...
อินเตอร์ลิ้งค์ ลงนามปรับปรุงระบบโทรคมนาคมกองทัพไทย|
ILINK พบนักลงทุนงาน OPP DAY แย้มไตรมาส 2 กำไรสวย|...
ILINK พบนักลงทุนงาน OPP DAY แย้มไตรมาส 2 กำไรสวย|
งานสัมมนา “การติดตั้งสายสัญญาณอย่างมืออาชีพ”|...
งานสัมมนา “การติดตั้งสายสัญญาณอย่างมืออาชีพ”|
อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมนายสิบตำรวจ|...
อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมนายสิบตำรวจ|
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว|...
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว|
เก็บภาพบรรยายกาศงานสัมมนา DATA CENTER SOLUTION |...
เก็บภาพบรรยายกาศงานสัมมนา DATA CENTER SOLUTION |
LINK ROADSHOW IN CAMBODIA 2019 |
LINK ROADSHOW IN CAMBODIA 2019 |
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง|...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง|
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร |...
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร |
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัล|...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัล|
อินเตอร์ลิ้งค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่|...
อินเตอร์ลิ้งค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่|
INTERLINK จัดงาน THANK YOU PARTY 2019|
INTERLINK จัดงาน THANK YOU PARTY 2019|
อินเตอร์ลิงค์ฯ เปิดตัว Switch Product |...
อินเตอร์ลิงค์ฯ เปิดตัว Switch Product |
งานแถลงข่าว |
งานแถลงข่าว |
LINK TRAINING & WORKSHOP @ VIENTIANE LAOS 2019|
LINK TRAINING & WORKSHOP @ VIENTIANE LAOS 2019|
เปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน SMART NETWORK |...
เปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน SMART NETWORK |
งาน Smart Security for Smart Solution|
งาน Smart Security for Smart Solution|
รอบชิงชนะเลิศ Cabling Contest ปีที่ 5|...
รอบชิงชนะเลิศ Cabling Contest ปีที่ 5|
(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2|
(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2|
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต|...
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต|
LINK จัดงานสัมมนา |
LINK จัดงานสัมมนา |
แจ้งข่าวหุ้น ILNK|แจ้งข่าวหุ้น ILNK...
แจ้งข่าวหุ้น ILNK|แจ้งข่าวหุ้น ILNK
ผลการจับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย |...
ผลการจับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย |
LINK จัดงาน |
LINK จัดงาน |
INTERLINK OPEN HOUSE |
INTERLINK OPEN HOUSE |
ภาพบรรยากาศงาน|
ภาพบรรยากาศงาน|
งาน LINK ROADSHOW & CABLING WORKSHOP IN LAOS|
งาน LINK ROADSHOW & CABLING WORKSHOP IN LAOS|
ร่วมแสดงความยินดี|
ร่วมแสดงความยินดี|
LINK ผู้นำอันดับหนึ่งด้านสายสัญญาณ |LINK the leader of cabli...
LINK ผู้นำอันดับหนึ่งด้านสายสัญญาณ |LINK the leader of cabling
ILINK คว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม|...
ILINK คว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม|
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ|...
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ|
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่|...
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่|
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม|...
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม|
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขัน |...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขัน |
อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา|...
อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา|
อินเตอร์ลิ้งค์ มอบสายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ|...
อินเตอร์ลิ้งค์ มอบสายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ|
ทำไมต้อง CAT6A ? เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง...
ทำไมต้อง CAT6A ? เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์...
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์
Wifi 3G 4G ปัญหาที่สาย
Wifi 3G 4G ปัญหาที่สาย
รีวิวสาย LINK CAT 5E ผู้นำสายสัญญาณ...
รีวิวสาย LINK CAT 5E ผู้นำสายสัญญาณ
Hitech Spring : รีวิวสายสัญญาณ LINK...
Hitech Spring : รีวิวสายสัญญาณ LINK
อบรมและสัมมนา
05/พ.ย./62
LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling (LPD) โ...
The Imperial Hotel and Convention Centre Korat

LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling (LPD) 

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรมหลักสูตร LINK Professional Design & Analysis Network Cabling (LPD) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพเพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณโดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งานรวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ,โครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ, เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร LBC,LAC,LAF มาก่อนเท่านั้น

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

UTP Cabling Systems
Coaxial Cabling Systems
Telephone Cabling Systems
Security & Control Cabling
PoE (Power over Ethernet Solution)  
เวลา 13.00 – 16.00 น.

UTP Termination & Test Workshop
CCTV Termination & Test Workshop
Q&A
   

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

05/พ.ย./62
LINK Advanced Copper Solution (LAC) กทม
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 1 ชั้น7 อาคาร อินเตอร์ลิงค์...

2. LINK Advanced Copper Solution (LAC)

วัตถุประสงค์  :  การฝึกอบรม LINK Advanced Copper Cabling(LAC) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณUTP, Coaxial, Security & Control Cabling การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจการทดสอบระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ และเข้าใจถึงระบบ PoE (Power over Ethernet)อย่างถ่องแท้

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

UTP Cabling Systems
Coaxial Cabling Systems
Telephone Cabling Systems
Security & Control Cabling
PoE (Power over Ethernet Solution)  

เวลา 13.00 – 16.00 น.

UTP Termination & Test Workshop
CCTV Termination & Test Workshop
Q&A

   

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

06/พ.ย./62
LINK Total Network & Cabling Solution (LTS) โคราช
The Imperial Hotel and Convention Centre Korat

LINK Total Network & Cabling Solution (LTS) 
วัตถุประสงค์ :  การฝึกอบรม  Total Network & Cabling Solution (LTS) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย การนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเอาไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องหรืองานใหม่ๆได้ นำเอาความรู้ไปออกแบบเสนอโซลูชั่นต่างๆให้ลูกค้าหรือในองค์กรตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร LBC,LAC,LAF มาก่อนเท่านั้น

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

Fundamental of Cabling
Fundamental of Network
LINK Open Cabling System
LINK Network EquipmentSolution
เวลา 13.00 – 16.00 น.

IP CCTV in LINK PoE Switch Solution Workshop
IP CCTV in LINK EoC Solution Workshop
LINK SFP Solution Workshop
Analog HD CCTV on LINK Video Converter Solution
LINK HDMI Converter Solution
Q & A


 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท เจริญสุข  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

12/พ.ย./62
LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF) กทม
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 1 ชั้น7 อาคาร อินเตอร์ลิงค์...

3. LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF)

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรม LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic, FTTH การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พักสาย ได้อย่างถูกต้องทั้ง สาย Fiber Optic FDU เต้ารับ เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

Fundamental of Fiber Optic Cabling (Basic & Parameters)
Method of Fiber Optic Testing Standard
Fiber Optic & FTTH Cabling Systems

เวลา 13.00 – 16.00 น.

Fiber Optic Termination Workshop (Fusion Splice)
Fiber Optic Termination Workshop (FTTH)
Fiber Optic Testing Workshop
Q&A
   

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

19/พ.ย./62
LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling (LPD) ก...
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 1 ชั้น7 อาคาร อินเตอร์ลิงค์...

4. LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling (LPD)

วัตถุประสงค์  :  การฝึกอบรมหลักสูตร LINK Professional Design & Analysis Network Cabling (LPD) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพเพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณโดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งานรวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ,โครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ, เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร LBC,LAC,LAF มาก่อนเท่านั้น

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

UTP Cabling Systems
Coaxial Cabling Systems
Telephone Cabling Systems
Security & Control Cabling
PoE (Power over Ethernet Solution)  

เวลา 13.00 – 16.00 น.

UTP Termination & Test Workshop
CCTV Termination & Test Workshop
Q&A
   

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

26/พ.ย./62
LINK Total Network & Cabling Solution (LTS) กทม
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 1 ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์...

5. LINK Total Network & Cabling Solution (LTS)

วัตถุประสงค์ :  การฝึกอบรม  Total Network & Cabling Solution (LTS) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย การนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเอาไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องหรืองานใหม่ๆได้ นำเอาความรู้ไปออกแบบเสนอโซลูชั่นต่างๆให้ลูกค้าหรือในองค์กรตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร LBC,LAC,LAF มาก่อนเท่านั้น

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

Fundamental of Cabling
Fundamental of Network
LINK Open Cabling System
LINK Network EquipmentSolution

เวลา 13.00 – 16.00 น.

IP CCTV in LINK PoE Switch Solution Workshop
IP CCTV in LINK EoC Solution Workshop
LINK SFP Solution Workshop
Analog HD CCTV on LINK Video Converter Solution
LINK HDMI Converter Solution
Q & A


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

-->
บรรษัทภิบาล
นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
บริษัทฯ ได้จัดทำ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ / จรรยาบรรณของพนักงาน / จรรยาบรรณของกรรมการ และ จรรยาบรรณของผู้บริหารขึ้น เพื่อให้ทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Rules and Procedures for Nomination and Remuneration Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน / นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด / มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
นโยบายภาษี (Tax Policy)
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
บริษัทฯ ได้จัดทำ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ / จรรยาบรรณของพนักงาน / จรรยาบรรณของกรรมการ และ จรรยาบรรณของผู้บริหารขึ้น เพื่อให้ทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Rules and Procedures for Nomination and Remuneration Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


ความยั่งยืน


สำนักงานใหญ่
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ สำนักงานใหญ่ : จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เว็บไซต์ : www.interlink.co.th

ติดตามเราได้ที่ :


สอบถามเพิ่มเติม
Head Office สอบถามเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310โทรศัพท์ : 0-2693-1222 (30 คู่สาย)แฟกซ์ : 0-2693-1399 (2 คู่สาย)สายด่วน : 0-2276-0340เว็บไซต์ : http://www.interlink.co.th ชื่อ อีเมล ข้อความ ส่งที่สาขา SHARE : ส่งข้อความ