Product & Services
News and Event
Training & Seminar

The Group of INTERLINK


เกี่ยวกับ อินเตอร์ลิ้งค์
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

INTERLINK

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์ข่ายสายจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และ COMMSCOPE เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้ยี่ห้อสินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK

INTERLINK

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์ข่ายสายจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และ COMMSCOPE เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้ยี่ห้อสินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK
เกี่ยวกับ อินเตอร์ลิ้งค์
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเกี่ยวกับเรา
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

สินค้าและบริการ
สินค้าและบริการข่าวสารและกิจกรรม
INTERLINK และ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดโครงการ |
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเปิดงาน การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ |
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว|
ณ INTERLINK R&D เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ส.ค. 2562)|
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬ เป็นปีที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับคุณชลิดา อนันตรัมพรได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2559
ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ งานกาชาดปี 2559
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยุคโลกดิจิทัล เติบใหญ่ถึงพันล้านเหรียญ
เทคโนโลยี 5G เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณได้อย่างไร
การอยู่ร่วมกันของสายทองแดงและไฟเบอร์
Forbes Asia "Best Under A Billion" Award Ceremony and Dinner
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำ ในงาน Next Generation for Data Center
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมสร้างพลังการแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบางบ่อ จ.สมุทรสงคราม
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ให้เกียรติเปิดงานสัมมนากลุ่มสถาบันการศึกษา
อินเตอร์ลิ้งค์พาวเวอร์ฯได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560 |
โปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปี INTERLINK MID YEAR SALE 2017 |
โครงการแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 (Cabling Contest)
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
INTERLINK ลงนามสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า มูลค่ากว่า 274 ล้านบาท
เปิดงานถนนคนเดินจ.พิจิตร ประจำปี 2560 ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่คุณค่าแห่งการสืบสาน
LINK CONSULT EXCLUSIVE 2017 สร้างความเชื่อมั่นด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสายสัญญาณกับงาน LINK CONSULT EXCLUSIVE 2017
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
นวัตกรรมระบบการสื่อสารยุคใหม่กับงาน COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ |
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา|
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ร่วมกับ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดโครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม|
การอบรมเรียนรู้วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในระบบ IOS และระบบ Andriod|
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชั้นนำแห่งโลกเทคโนโลยียุคใหม่|
INTERLINK ในยุค Thailand 4.0 กับผู้บริหาร คุณสมบัติ อนันตรัมพร|
มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผลิตภัณฑ์ LINK จากปลัดกระทรวงแรงงาน|
รางวัลโครงการโรงเรียนในฝันของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ|
งาน "ถนนคนเดินตะพานหิน จังหวัดพิจิตร" ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สนับสนุนสินค้าที่มีคุณค่า|
งาน THE EVOLVING DATA CENTER, HOW NOW MEET’S NEXT|
การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี|
ILINK ได้รับรางวัลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ|
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรางวัลสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2560 |
พิธีลงนามสัญญาระหว่างบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับบริษัทซีเมนส์ จำกัด|
ก้าวล้ำเทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์ออปติกลงท่อ|
มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ รับปีใหม่|
การจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของปี 2018|
ต่อยอดเทคโนโลยีและอัพเดทความรู้นวัตกรรมชั้นนำ|
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์|
การจัดเพื่อ update นวัตกรรมความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ|
การแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2561|
PoE เทคโนโลยีที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ !!|
นำโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงวาระผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา|
เปิดโอกาสให้พนักงานกว่า 400 คนได้ร่วมปลูกป่า ณ.ป่าสิริเจริญวรรษ|
DATA CENTER SOLUTION กับ นวัตกรรมสุดล้ำของRACK|
แจ้งข่าวหุ้น ILNK|แจ้งข่าวหุ้น ILNK
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ|
เพื่อ update นวัตกรรมสายสัญญาณต่างๆ|
ประธานกกต. นำคณะนักศึกษา พตส.9 ศึกษาดูงานกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)|
วันคล้ายวันเกิด ดร.ชลิดา อนันตรัมพร และ ภาพบรรยากาศงานทำบุญประจำปี 2561|
ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ระดับ ASEAN ของผู้นำด้านสายสัญญาณ|
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบัญชาการอากาศ|
ตอกย้ำความเป็นผู้นำ จัดงานสัมมนา |
(TOP INNOVATION ORGANIZATION 2018)|
ถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารงาน|
กับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด|
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ รอบชิงชนะเลิศ|
อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จับมือเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ|
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสายไฟเบอร์ออฟติก มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ|
ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและอัพเดทความรู้นวัตกรรมชั้นนำด้าน Smart Security |
การแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2562|
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด LINK SWITCH ในงาน GRAND OPENING SWITCH PRODUCT|
ภายใต้คอนเซ็ป LINK IN LOVE |
บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด|
‘บริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’|
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ|
ระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ประกอบระบบ|
ทำไมต้อง CAT6A ? เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์ประจำปี
Wifi 3G 4G ปัญหาที่สาย
รีวิวสาย LINK CAT 5E ผู้นำสายสัญญาณมาตรฐาน อเมริกา
Hitech Spring : รีวิวสายสัญญาณ LINK
ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการ |
โครงการ |
ภาพบรรยากาศภายในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019|...
ภาพบรรยากาศภายในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019|
อินเตอร์ลิ้งค์ ลงนามปรับปรุงระบบโทรคมนาคมกองทัพไทย|...
อินเตอร์ลิ้งค์ ลงนามปรับปรุงระบบโทรคมนาคมกองทัพไทย|
ILINK พบนักลงทุนงาน OPP DAY แย้มไตรมาส 2 กำไรสวย|...
ILINK พบนักลงทุนงาน OPP DAY แย้มไตรมาส 2 กำไรสวย|
งานสัมมนา “การติดตั้งสายสัญญาณอย่างมืออาชีพ”|...
งานสัมมนา “การติดตั้งสายสัญญาณอย่างมืออาชีพ”|
อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมนายสิบตำรวจ|...
อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมนายสิบตำรวจ|
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว|...
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว|
เก็บภาพบรรยายกาศงานสัมมนา DATA CENTER SOLUTION |...
เก็บภาพบรรยายกาศงานสัมมนา DATA CENTER SOLUTION |
LINK ROADSHOW IN CAMBODIA 2019 |
LINK ROADSHOW IN CAMBODIA 2019 |
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬ ...
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬
สตรีดีเด่นประจำปี 2559
สตรีดีเด่นประจำปี 2559
ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ...
ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยุคโลกดิจิทัล เติบใหญ่ถึงพันล้าน...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยุคโลกดิจิทัล เติบใหญ่ถึงพันล้าน
เทคโนโลยี 5G เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณได้อย่างไร...
เทคโนโลยี 5G เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณได้อย่างไร
การอยู่ร่วมกันของสายทองแดงและไฟเบอร์...
การอยู่ร่วมกันของสายทองแดงและไฟเบอร์
"Best Under A Billion"
"Best Under A Billion"
งาน Next Generation for Data Center
งาน Next Generation for Data Center
ครอบครัวอินเตอร์ลิ้งค์รวมใจเป็น1 ...
ครอบครัวอินเตอร์ลิ้งค์รวมใจเป็น1
งานสัมมนากลุ่มสถาบันการศึกษา...
งานสัมมนากลุ่มสถาบันการศึกษา
รางวัลสถานประกอบกิจการที่ดี...
รางวัลสถานประกอบกิจการที่ดี
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560|...
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560|
INTERLINK MID YEAR SALE 2017 |
INTERLINK MID YEAR SALE 2017 |
โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5...
โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5
"รวมดวงใจเพื่อพ่อ"
"รวมดวงใจเพื่อพ่อ"
INTERLINK ลงนามสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า...
INTERLINK ลงนามสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
เปิดงานถนนคนเดินจ.พิจิตร ประจำปี 2560...
เปิดงานถนนคนเดินจ.พิจิตร ประจำปี 2560
LINK CONSULT EXCLUSIVE 2017
LINK CONSULT EXCLUSIVE 2017
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล...
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล
COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0
COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0
INTERLINK ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา|...
INTERLINK ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา|
บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา|...
บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา|
โครงการ รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม|...
โครงการ รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม|
โครงการ “สภาสตรี 4.0”|
โครงการ “สภาสตรี 4.0”|
Grand Opening PoE Products|
Grand Opening PoE Products|
INTERLINK ในยุค Thailand 4.0|
INTERLINK ในยุค Thailand 4.0|
คุณสมบัติ อนันตรัมพร รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ|...
คุณสมบัติ อนันตรัมพร รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ|
มอบรางวัลโครงการโรงเรียนในฝัน|...
มอบรางวัลโครงการโรงเรียนในฝัน|
เปิดงาน "ถนนคนเดินตะพานหิน"|...
เปิดงาน "ถนนคนเดินตะพานหิน"|
INTERLINK ร่วมกับ COMSCOPE จัดงานสุดยอดเทคโนโลยี|...
INTERLINK ร่วมกับ COMSCOPE จัดงานสุดยอดเทคโนโลยี|
โครงการ ZONTA SAYS NO |
โครงการ ZONTA SAYS NO |
รางวัล SET Awards 2017|
รางวัล SET Awards 2017|
รอบชิงชนะเลิศ Cabling Contest ปีที่ 5|...
รอบชิงชนะเลิศ Cabling Contest ปีที่ 5|
(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2|
(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2|
FIBER AIR BLOWN Solution|
FIBER AIR BLOWN Solution|
INTERLINK EXPO 2018|
INTERLINK EXPO 2018|
งาน Network Solution for Thailand 4.0|
งาน Network Solution for Thailand 4.0|
Solution of CCTV for Thailand 4.0|
Solution of CCTV for Thailand 4.0|
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต|...
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต|
งาน Communication Infrastructure For Thailand 4.0|
งาน Communication Infrastructure For Thailand 4.0|
งานแถลงข่าว Cabling Contest ปีที่ 6|...
งานแถลงข่าว Cabling Contest ปีที่ 6|
Grand Opening PoE Switch & Convertor|
Grand Opening PoE Switch & Convertor|
ILINK จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561|...
ILINK จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561|
INTERLINK จัดกิจกรรมปลูกป่า|...
INTERLINK จัดกิจกรรมปลูกป่า|
LINK จัดงานสัมมนา |
LINK จัดงานสัมมนา |
แจ้งข่าวหุ้น ILNK|แจ้งข่าวหุ้น ILNK...
แจ้งข่าวหุ้น ILNK|แจ้งข่าวหุ้น ILNK
ผลการจับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย |...
ผลการจับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย |
LINK จัดงาน |
LINK จัดงาน |
INTERLINK OPEN HOUSE |
INTERLINK OPEN HOUSE |
ภาพบรรยากาศงาน|
ภาพบรรยากาศงาน|
งาน LINK ROADSHOW & CABLING WORKSHOP IN LAOS|
งาน LINK ROADSHOW & CABLING WORKSHOP IN LAOS|
ร่วมแสดงความยินดี|
ร่วมแสดงความยินดี|
LINK ผู้นำอันดับหนึ่งด้านสายสัญญาณ |LINK the leader of cabli...
LINK ผู้นำอันดับหนึ่งด้านสายสัญญาณ |LINK the leader of cabling
ILINK คว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม|...
ILINK คว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม|
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ|...
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ|
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่|...
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่|
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม|...
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม|
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขัน |...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขัน |
อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา|...
อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา|
อินเตอร์ลิ้งค์ มอบสายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ|...
อินเตอร์ลิ้งค์ มอบสายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ|
งาน Smart Security for Smart Solution|
งาน Smart Security for Smart Solution|
เปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน SMART NETWORK |...
เปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน SMART NETWORK |
LINK TRAINING & WORKSHOP @ VIENTIANE LAOS 2019|
LINK TRAINING & WORKSHOP @ VIENTIANE LAOS 2019|
งานแถลงข่าว |
งานแถลงข่าว |
อินเตอร์ลิงค์ฯ เปิดตัว Switch Product |...
อินเตอร์ลิงค์ฯ เปิดตัว Switch Product |
INTERLINK จัดงาน THANK YOU PARTY 2019|
INTERLINK จัดงาน THANK YOU PARTY 2019|
อินเตอร์ลิ้งค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่|...
อินเตอร์ลิ้งค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่|
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัล|...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัล|
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร |...
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร |
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง|...
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง|
ทำไมต้อง CAT6A ? เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง...
ทำไมต้อง CAT6A ? เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์...
พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์
Wifi 3G 4G ปัญหาที่สาย
Wifi 3G 4G ปัญหาที่สาย
รีวิวสาย LINK CAT 5E ผู้นำสายสัญญาณ...
รีวิวสาย LINK CAT 5E ผู้นำสายสัญญาณ
Hitech Spring : รีวิวสายสัญญาณ LINK...
Hitech Spring : รีวิวสายสัญญาณ LINK
อบรมและสัมมนา
03/ก.ย./62
LINK Basic of Network Cabling (LBC)
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 1 ชั้น7 อาคาร อินเตอร์ลิงค์...

วัตถุประสงค์ :  การฝึกอบรม LINK Basic Networks Cabling(LBC) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN,ระบบ Fiber Optic, ระบบ CCTV, อุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบLAN HDMI, พื้นฐานอุปกรณ์ PoE Switch, Converter, ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในระบบสายสัญญาณต่างๆ

ผู้เข้าอบรม  :  บุคคล ทั่วไป, พนักงานขายและการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ IT (บุคคลากรที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน)

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

หน้าที่และความสำคัญ ของระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ
การเลือกใช้อุปกรณ์ สายสัญญาณสื่อสารในระบบ LAN ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Fiber Optic สายสัญญาณที่ดีที่สุด คืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
ตัวอุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบ LAN และ Fiber Optic เพื่อขยายขีดจำกัดให้ระบบ  
เวลา 13.00 – 16.00 น.

การเลือกใช้สายสัญญาณให้ถูกต้อง สำหรับระบบกล้องวงจรปิดและเคเบิ้ลทีวี(CCTV&CATV)
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกและอนาล็อกHD(CCTV Analog & HD Converter)
อุปกรณ์ PoE Switch (Power over Ethernet), HDMI Converter
การจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด(19” Rack)
Q & A


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณธันญา  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 368 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

05/ก.ย./62
LINK Advanced Copper Solution (LAC) จังหวัดภูเก็ต...
โรงแรม ดารา ภูเก็ต

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรม LINK Advanced Copper Cabling(LAC) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณUTP, Coaxial, Security & Control Cabling การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจการทดสอบระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ และเข้าใจถึงระบบ PoE (Power over Ethernet)อย่างถ่องแท้

หัวข้อการอบรม

 

เวลา 9.00 – 12.00 น.

UTP Cabling Systems
Coaxial Cabling Systems
Telephone Cabling Systems
Security & Control Cabling
PoE (Power over Ethernet Solution)  
เวลา 13.00 – 16.00 น.

UTP Termination & Test Workshop
CCTV Termination & Test Workshop
Q&A
   

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

06/ก.ย./62
LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF)จังหวัดภูเก็ต...
โรงแรม ดารา ภูเก็ต

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรม LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic, FTTH การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พักสาย ได้อย่างถูกต้องทั้ง สาย Fiber Optic FDU เต้ารับ เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

Fundamental of Fiber Optic Cabling (Basic & Parameters)
Method of Fiber Optic Testing Standard
Fiber Optic & FTTH Cabling Systems
เวลา 13.00 – 16.00 น.

Fiber Optic Termination Workshop (Fusion Splice)
Fiber Optic Termination Workshop (FTTH)
Fiber Optic Testing Workshop
Q&A
 

  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

06/ก.ย./62
LINK Basic of Network Cabling (LBC) จังหวัดนครราชสีมา...
โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre Ko...

วัตถุประสงค์ :  การฝึกอบรม LINK Basic Networks Cabling(LBC) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN,ระบบ Fiber Optic, ระบบ CCTV, อุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบLAN HDMI, พื้นฐานอุปกรณ์ PoE Switch, Converter, ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในระบบสายสัญญาณต่างๆ
ผู้เข้าอบรม  :  บุคคล ทั่วไป, พนักงานขายและการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ IT (บุคคลากรที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน)
หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

หน้าที่และความสำคัญ ของระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ
การเลือกใช้อุปกรณ์ สายสัญญาณสื่อสารในระบบ LAN ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Fiber Optic สายสัญญาณที่ดีที่สุด คืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
ตัวอุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบ LAN และ Fiber Optic เพื่อขยายขีดจำกัดให้ระบบ  
เวลา 13.00 – 16.00 น.

การเลือกใช้สายสัญญาณให้ถูกต้อง สำหรับระบบกล้องวงจรปิดและเคเบิ้ลทีวี(CCTV&CATV)
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกและอนาล็อกHD(CCTV Analog & HD Converter)
อุปกรณ์ PoE Switch (Power over Ethernet), HDMI Converter
การจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด(19” Rack)
Q & A


  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณธันญา  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 368 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

10/ก.ย./62
LINK Advanced Copper Solution (LAC)
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 1 ชั้น7 อาคาร อินเตอร์ลิงค์...

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรม LINK Advanced Copper Cabling(LAC) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณUTP, Coaxial, Security & Control Cabling การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจการทดสอบระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ และเข้าใจถึงระบบ PoE (Power over Ethernet)อย่างถ่องแท้

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

UTP Cabling Systems
Coaxial Cabling Systems
Telephone Cabling Systems
Security & Control Cabling
PoE (Power over Ethernet Solution)  
เวลา 13.00 – 16.00 น.

UTP Termination & Test Workshop
CCTV Termination & Test Workshop
Q&A
   

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

12/ก.ย./62
LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF) จังหวัดชลบุรี...
Hotel Mercure Pattaya Ocean Resort

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรม LINK Advanced Fiber Optic Cabling (LAF) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic, FTTH การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พักสาย ได้อย่างถูกต้องทั้ง สาย Fiber Optic FDU เต้ารับ เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

Fundamental of Fiber Optic Cabling (Basic & Parameters)
Method of Fiber Optic Testing Standard
Fiber Optic & FTTH Cabling Systems
เวลา 13.00 – 16.00 น.

Fiber Optic Termination Workshop (Fusion Splice)
Fiber Optic Termination Workshop (FTTH)
Fiber Optic Testing Workshop
Q&A


    สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

-->
บรรษัทภิบาล
นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
บริษัทฯ ได้จัดทำ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ / จรรยาบรรณของพนักงาน / จรรยาบรรณของกรรมการ และ จรรยาบรรณของผู้บริหารขึ้น เพื่อให้ทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Rules and Procedures for Nomination and Remuneration Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน / นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด / มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
นโยบายภาษี (Tax Policy)
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
บริษัทฯ ได้จัดทำ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ / จรรยาบรรณของพนักงาน / จรรยาบรรณของกรรมการ และ จรรยาบรรณของผู้บริหารขึ้น เพื่อให้ทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Rules and Procedures for Nomination and Remuneration Policy)
บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


ความยั่งยืน


สำนักงานใหญ่
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ สำนักงานใหญ่ : จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เว็บไซต์ : www.interlink.co.th

ติดตามเราได้ที่ :


สอบถามเพิ่มเติม
Head Office สอบถามเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310โทรศัพท์ : 0-2693-1222 (30 คู่สาย)แฟกซ์ : 0-2693-1399 (2 คู่สาย)สายด่วน : 0-2276-0340เว็บไซต์ : http://www.interlink.co.th ชื่อ อีเมล ข้อความ ส่งที่สาขา SHARE : ส่งข้อความ