เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535... ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก และด้วยนโยบายที่ มุ่งเน้น เฉพาะธุรกิจสายสัญญาณ ประกอบกับการนำนวัตกรรมการจัดการรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาให้ บริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้าของบริษัท ทำให้ปัจจุบัน... บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย สายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด
(บริษัทแม่)

บริษัทแม่และผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯในเครือรวมกันมุ่งเน้นใน 3 ธุรกิจหลัก
1. ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)
2. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)
3. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เริ่มให้บริการเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 ในปีแรกทางบริษัทฯได้เน้นเรื่องการลงทุนในการสร้างโครงข่ายให้ครอบคลุมโดยใช้เงินทุนมากกว่า1,500ล้านบาทรวมไปถึงการพัฒนาระบบ และพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ต้องการให้บริษัทฯเน้นความแตกต่างใน 3 เรื่องึ่งถือเป็นจุดเด่นของบริการ คือ
1. การบริการโครงขาย
2. การบริการ
3. การดูแลหลังการขาย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดพัฒนาและถือกำเนิดมาจากธุรกิจวิศวกรรมของกลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยอุดมการณ์ในการที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย ทำให้กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯทุ่มเทและให้ความสำคัญกับงานด้านวิศวกรรม โดยได้ลงทุนทั้งบุคลากรด้านวิศวกรรม และเครื่องมือ เครื่องทดลอง ตลอดจนมีการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีผลงานระดับโลก ทำให้ในปัจจุบันธุรกิจวิศวกรรมโครงการภายใต้การนำของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากมาย

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย  “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด

  สินค้าและบริการ

  Facebook

  อบรมและสัมมนา

  เช็คสถานะสินค้า

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ข่าวสารและกิจกรรม

งาน Smart Security for Smart Solution

ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและอัพเดทความรู้นวัตกรรมชั้นนำด้าน Smart Security

อินเตอร์ลิ้งค์ มอบสายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสายไฟเบอร์ออฟติก มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จับมือเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขัน

เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ รอบชิงชนะเลิศ

ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)