ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เราเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
(ต้องการผู้บริหารและบุคลากรที่ต้องการทำงานกับองค์กรใหญ่ มีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน)
ท่านสามารถส่งใบสมัครงานได้ที่ อีเมล์ [email protected]