ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน SMART NETWORK

  • Share :

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเปิดงาน SMART NETWORK พร้อมทั้งกล่าวถึงทิศทางของสายสัญญาณ ทำอย่างไรให้สมาร์ทเทคโนโลยีเกิดขึ้น  และกำลังก้าวไปในอนาคต ผู้เข้าสัมมนาได้สัมผัสกับสินค้าจริง และโซลูชั่นของสินค้า  ณ. ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา ในวันที่ 05/03/2562 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

INTERLINK OPEN HOUSE

ประธานกกต. นำคณะนักศึกษา พตส.9 ศึกษาดูงานกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)