ข่าวสารและกิจกรรม

LINK TRAINING & WORKSHOP @ VIENTIANE LAOS 2019

  • Share :

วันที่ 3 เมษายน 2019 INTERLINK จัดงาน LINK TRAINING & WORKSHOP ณ Crowne Plaza Vientiane, Laos

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งมอบโล่เกียรติคุณและหนังสือรับรอง ให้แก่ A V Trading Sole Co.,Ltd และ Datacom Sole Co.,Ltd distributorลาว  โดยภายในงานมีการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าและสามารถเลือกใช้สินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานต่างๆ โดยหวังอย่างยิ่งให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ ไปพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2

พิธีลงนามสัญญาระหว่างบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับบริษัทซีเมนส์ จำกัด

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์