ข่าวสารและกิจกรรม

LINK TRAINING & WORKSHOP @ VIENTIANE LAOS 2019

  • Share :

วันที่ 3 เมษายน 2019 INTERLINK จัดงาน LINK TRAINING & WORKSHOP ณ Crowne Plaza Vientiane, Laos

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งมอบโล่เกียรติคุณและหนังสือรับรอง ให้แก่ A V Trading Sole Co.,Ltd และ Datacom Sole Co.,Ltd distributorลาว  โดยภายในงานมีการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าและสามารถเลือกใช้สินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานต่างๆ โดยหวังอย่างยิ่งให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ ไปพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ภาพบรรยากาศงาน

วันคล้ายวันเกิด ดร.ชลิดา อนันตรัมพร และ ภาพบรรยากาศงานทำบุญประจำปี 2561

อินเตอร์ลิ้งค์ มอบสายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสายไฟเบอร์ออฟติก มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

FIBER AIR BLOWN Solution

ก้าวล้ำเทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์ออปติกลงท่อ