ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าว

  • Share :

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขัน Cabling Contest 2019 โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ  จึงดำเนินการแข่งขัน Cabling contest อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ  ทักษะเกี่ยวกับสายสัญญาณได้อย่างเต็มที่ โดยภายในงานได้รับเกียรติเปิดงานโดย คุณสมบัติ  อนันตรัมพร  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน , ท่านพลวีีธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , คุณสมชาย ทรัพย์เย็น อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย  ,  คุณ วัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดงาน  ณ โรงแรมเจ้าพระยา รัชดา  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบัญชาการอากาศ

กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว

กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์