ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าว

  • Share :

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขัน Cabling Contest 2019 โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ  จึงดำเนินการแข่งขัน Cabling contest อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ  ทักษะเกี่ยวกับสายสัญญาณได้อย่างเต็มที่ โดยภายในงานได้รับเกียรติเปิดงานโดย คุณสมบัติ  อนันตรัมพร  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน , ท่านพลวีีธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , คุณสมชาย ทรัพย์เย็น อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย  ,  คุณ วัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดงาน  ณ โรงแรมเจ้าพระยา รัชดา  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

งาน LINK ROADSHOW & CABLING WORKSHOP IN LAOS

ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ระดับ ASEAN ของผู้นำด้านสายสัญญาณ

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ งานกาชาดปี 2559

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

งานแถลงข่าว

การแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2562