ข่าวสารและกิจกรรม

อินเตอร์ลิ้งค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่

  • Share :

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำทีมโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่ของบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ และระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้เกียรติจากคุณยรรยง บูรณะพิมพ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พาชมสำนักงาน ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

งาน Smart Security for Smart Solution

ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและอัพเดทความรู้นวัตกรรมชั้นนำด้าน Smart Security

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์

พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์ประจำปี

อินเตอร์ลิ้งค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหม่

บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด