ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร

  • Share :

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้นำในการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   และเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ  โดยมีดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบโดยเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรม Walk For Health Walk For Hope” ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี ผ่านกิจกรรมที่รวบรวมจำนวนก้าวที่เกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยทุกๆ 100 ก้าว บริษัทฯ จะบริจาค 4 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ “ต้นกล้าความดีของสังคม” ต่อไป
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมนายสิบตำรวจ

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเปิดงาน การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

LINK จัดงาน

เพื่อ update นวัตกรรมสายสัญญาณต่างๆ

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดแข่งขัน

เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ รอบชิงชนะเลิศ

งาน Smart Security for Smart Solution

ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและอัพเดทความรู้นวัตกรรมชั้นนำด้าน Smart Security