ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร

  • Share :

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้นำในการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   และเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ  โดยมีดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบโดยเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรม Walk For Health Walk For Hope” ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี ผ่านกิจกรรมที่รวบรวมจำนวนก้าวที่เกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวันของพนักงาน โดยทุกๆ 100 ก้าว บริษัทฯ จะบริจาค 4 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ “ต้นกล้าความดีของสังคม” ต่อไป
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์

พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินอินเตอร์ลิ้งค์ประจำปี

ILINK จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นำโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงวาระผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา

COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0

นวัตกรรมระบบการสื่อสารยุคใหม่กับงาน COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0