ข่าวสารและกิจกรรม

เก็บภาพบรรยายกาศงานสัมมนา DATA CENTER SOLUTION

  • Share :

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ  และวิทยากรที่มาให้ความรู้พร้อมอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและโซลูชั่นเทรนด์การออกแบบศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ นำทีมโดยคุณเมฆ สามัคคี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย, คุณภาคภูมิ พลธร Technical Product Training Manager และคุณประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจจัดจำหน่าย ก่อนปิดท้ายงานสัมมนาในครั้งนี้โดยคุณชาลี ไชยรัตนตรัย General Manager Data Center พาเข้าเยี่ยมชมศูนย์รับฝากข้อมูลห้อง DATA CENTER สำหรับให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานนี้กว่า 70 ท่าน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง