ข่าวสารและกิจกรรม

อินเตอร์ลิ้งค์ ลงนามปรับปรุงระบบโทรคมนาคมกองทัพไทย

  • Share :

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และโทรคมนาคม และ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทยและบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 36,330,000 บาท ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการพัฒนาระบบการสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2

พิธีลงนามสัญญาระหว่างบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับบริษัทซีเมนส์ จำกัด

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัล

‘บริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’