ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ

  • Share :

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดโครงการ "ค่ายต้นกล้าความดีของสังคม" โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอ ความดีที่อยากทำ สั้นๆ 3 นาที โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ.ไร่ดวงธรรม นำสว่าง จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นจำนวนมาก  โดยมีน้องๆ ทีมที่เข้ารอบร่วมกิจกรรมกว่า 13 ทีม จาก 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอำเภอบางเลนกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมไปด้วย โดย ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ให้เกียรติกล่าวเสวนาเรื่อง "เยาวชน เก่ง ดี มีจิตอาสา" และ คุณประนอมวรรณ กิจศรีโอภาส กับกิจกรรม "ดี มี สุข"  อีกทั้งยังมีกิจกรรม work shop การออกแบบสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยอธิบายทุกขั้นตอนของการถ่ายทำจริง จากอุปกรณ์สื่อจริงถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ลิงค์ฯ เปิดตัว Switch Product

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด LINK SWITCH ในงาน GRAND OPENING SWITCH PRODUCT

กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว

กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

งาน Next Generation for Data Center

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำ ในงาน Next Generation for Data Center