ข่าวสารและกิจกรรม

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

  • Share :

เก็บภาพบรรยากาศงานบริจาคเลือด Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” 
 
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดกิจกรรม Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ สำนักงานใหญ่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (10 ตุลาคม 2562) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายในการบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย เป็นจำนวน 90,000 ซีซี

โดยภายในงานได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร กลุ่มพนักงานบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ และพนักงานบริษัทใกล้เคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

(APM) Project for Suvarnabhumi Phase 2

พิธีลงนามสัญญาระหว่างบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมกับบริษัทซีเมนส์ จำกัด

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ